ŽĎAS
2019

Předvýroba prohýbacího lisu 4000,

válcovací stolice