ŽĎAS
2019

KOMPLETNÍ MONTÁŽ PROHÝBACÍHO LISU 4000, VÁLCOVACÍ STOLICE A GLAMY

Předvýroba a kompletní montáž nízkotlakého a vysokotlakého potrubí,

doba realizace od 2.-5.2019

Montáž – finální zákazník Bonatrans.

Doba realizace od 6.-12.2019