Třinecké Železárny, a.s.
2021

Oprava strojních zařízení míchacích bubnů II° čl.1 a čl. 2 (Třinecké železárny)