CHEMCOMEX
2019

Denitrifikace kotle K12 Třebovice – svářečské a zámečnické práce. Realizace od 7/2019 do 3/2020.