Bonatrans
2020

Realizace přeložení potrubí na starém PL od 27.4. do 4.5

 

CKZW

revize dotažení svorníku hlavních válců

revize koryt

úprava potrubí u posuvného válce stolu lisu

GLAMA

montáž konstrukce na protipožární folii 4x

Práce na prohýbacím lisu CKVP 4000

dodělávka okapu

demontáž,čištění,výměna KU pouzder,možné stočení přírub a zpětná montáž vyrážečů-možný požadavek na součinnost BTG-soustruh na stočení průměru příruby

kontrola vůlí ve vedení pohyblivé traverzy -kontrola dostupnosti distančních plechů

čištěni dorazů,konzervace a uložení v BTG

kontrola celkového stavu lisu,vyčistění 

kontrola funkčnosti mazání-děliče a dávkovače mazání

čištění krytu sloupů ,mazání sloupů 

kontrola kotvení do základu 

Hydraulické zařízení na PL a válcovačce

Kontrola těsnosti všech spojů a přípojů v hydraulickém systému prohýbacího lisu a válcovací stolice,včetně šroubu u kotvení potrubního systému

Kontrola těsnosti a případné dotažení spojů a přípojů u chladícího systému,včetně šroubů a ukotvení potrubního systému 

Kontrola tlaku dusíku v akumulátorech 

Kontrola těsnosti hydraulických prvků na blocích,

Válcovací stolice

Přetěsnění násuvné převodovky (hřídelová těsnění spodního a horního hřídele-gufera)

tzn:

demontáž záchytné řetězové sítě a 2 ks podélných záchytných trámců

demontáž obou kardanových hřídelů 

demontáž kotevních šroubů M80,kterými je stojan kotven k základovým rámům 

montáž 2 ks spojovací táhel (přípravek) mezi pojezdovým vozem a stojanem 

zasunutí 1 ks překlenovacího trámce do základových lišt

posunutí stojanu o cca 1240 mm za pomoci hydraulických válců pojezdového vozu.