BONATRANS
2020

Údržba na prohýbacím lisu CKVP 4000, glamě a CKZW.