BONATRANS
2020

ODSTÁVKA od října 2020 do listopadu 2020

SERVIS do března 2021

Přeložka potrubí CKZW

Oprava lisu CKN

Prohlídka linky

Přetěsňování

Oplachové potrubí